กราบสวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑ HAPPY NEW YEAR (THAI) 2018

โพศวันที่ : 2018-04-27

จำนวนคนเข้าชม : 7


กราบสวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑ HAPPY NEW YEAR (THAI) 2018

โรงพยาบาลศรีสุโข มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล (นพ.พัฒนัตถ์ และ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข และคุณป้าสนม ซึ่งเป็นแม่บ้าน ตั้งแต่สมัย 30 ปีก่อนหน้านี้ การขอพร-ให้พร ตามประเพณีไทยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อตอบปัญหาทางสุขภาพของผู้คน และขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย วันครอบครัว สงกรานต์ปี พ.ศ. 2561 นี้ค่ะ

srisukhohospital,โรงพยาบาลศรีสุโข

Srisukho hospital has celebrated Thai New Year (Songkran days).
Officers poured water on the hands of revered elders and asked for blessing. The revered elders of Srisukho hospital are Dr.Pattanath Srisukho , Dr.Chanwalee Srisukho, and aunty Sanom who was the first generation of housekeeper since 1987.  We are looking forward to provide good healthcare services for people. Wish everyone have healthy lives.

Best regards, Srisukho hospital @ โรงพยาบาลศรีสุโข Srisukho Hospital