โรงพยาบาลศรีสุโข มีให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ไข้เลือดออก แล้วนะคะ (DENGVAXIA)

โพศวันที่ : 2018-04-26

จำนวนคนเข้าชม : 6


โรงพยาบาลศรีสุโข มีให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ไข้เลือดออก แล้วนะคะ (DENGVAXIA)

- ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ถึง 45 ปี ค่ะ
- ฉีด 3 เข็ม ที่ 0 , 6 , 12 เดือน
- ค่าบริการ เข็มละ 3,700 บาท สุทธิ (ราคา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560) ค่ะ