ตำแหน่งโฆษรณา


โรงพยาบาลศรีสุโขเปิดรับสมัครงานทุกท่านในตำแหน่งดังต่อไปนี้

โพศวันที่ : 2018-04-12

จำนวนคนเข้าชม : 5


โรงพยาบาลศรีสุโขเปิดรับสมัครงานทุกท่านในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.แพทย์ทั่วไป เต็มเวลา และ บางเวลา (มีช่วงอบรมพร้อมปฏิบัติงาน 1-2 เดือน)
2.เภสัชกร เต็มเวลา และ บางเวลา
3.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.แม่บ้านทำความสะอาด

*ในตำแหน่ง 3 - 5 มีช่วงทดลองงาน 2 เดือน เมื่อผ่านการประเมินงานแล้วจึงปฏิบัติงานเต็มเวลาจริง

สถานที่สมัคร ติดต่อกรอกเอกสารสมัครงานโดยตรงที่ สถานพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร (ติดต่อห้องยา - การเงิน ขอใบสมัคร)

*หมายเหตุ หากมีความสามารถ/ประสบการณ์ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ