ตำแหน่งโฆษรณา


นพ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข ตำแหน่งผู้อำนวยการ

Dr.Pattanath Srisukho

medical director

General surgeon and General practitioner