ตำแหน่งโฆษรณา


ข่าวสารและกิจกรรม


ขอขอบคุณ ทีมงานตรวจคุณภาพโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัง...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-26

วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลศรีสุโข...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-26

โรงพยาบาลศรีสุโข มีให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ไข้เลือดออก แล้วนะคะ (DENGVAXIA)...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-26

กราบสวัสดีปีใหม่ไทย เครื่องอัลตราซาวนด์ใหม่มาแล้วค่ะ...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-25

กราบสวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑ HAPPY NEW YEAR (THAI) 2018...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-14

Charm Youthful series ผลิตภัณฑ์ ชุด โฉมยง นงเยาว์ LOT LORIENT...


ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-04-12