มารู้จักโรงพยาบาลศรีสุโข

โรงพยาบาลศรีสุโข

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๔๕๙ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๓๐๐๐๙๕๑) ตั้งอยู่บน ถนนสระหลวง จังหวัดพิจิตร ด้วยเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ตัวอาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยร่วม 3000 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยความเรียบง่าย ดูดี รู้สึกสบายกายสบายใจเมื่อเข้ารับการรักษา ด้วยความมุ่งหวังให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ

ชั้นแรกเป็นส่วนบริการผู้ป่วยนอก ห้องตรวจแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน ฝ่ายการเงิน ห้องจ่ายยา ห้องฉุกเฉิน แผนกรังสีวินิจฉัย และอัลตราซาวน์ ชั้นสองของตัวอาคารเป็นห้องผ่าตัด ห้องคลอด ศูนย์เลเซอร์และทรีทเมนท์ ที่มีพร้อมในการผ่าตัดหลายชนิด ชั้นบน เป็น ห้องพักผู้ป่วยใน ทั้ง ห้องพิเศษเดี่ยว และพิเศษรวม เรามีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องแม่และเด็ก ศัลยกรรม ศัลยกรรมตกแต่ง โรคชรา โรคผิวหนัง โรคทั่วไป และการให้บริการทางด้านความงาม ชะลอวัยต่างๆ

โรงพยาบาลศรีสุโข ให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยทุกท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ การให้คำตอบปัญหาสุขภาพที่สร้างความเข้าใจ กระจ่างชัด และแนวทางรักษาที่ผู้ป่วยมีส่วนตัดสินใจร่วมกับแพทย์เป็นหลัก ทักษะการสื่อสารที่ดี ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร ได้มานานมากกว่ายี่สิบปี โรงยาบาลศรีสุโข ยินดีให้บริการทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียง มีความร่วมมือในการสืบค้น และรักษาเพิ่มเติม กับโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลในพื้นที่ จนมีคำกล่าวของผู้ใช้บริการทางการแพทย์กับเรา ส่งต่อกันจากรุ่นต่อรุ่นว่า


"The Answer of all Health problems : Srisukho Hospital"

Get to know Srisukho Hospital:

Srisukho Hospital License No. 10201000459 (Former License No. 10203000951); the hospital is located on a 4,800 square meters property located on Sra Luang Road in Pichit Province.

The building is 5 stories with 3,000 square meters of space. The facility is simply decorated, yet comfortable enough, to ensure the patients receive immediate and convenient medical services.

The first floor is designed to accommodate outpatients. This floor is where the Medical Examination Rooms, Public Relations, Medical Records, Cashier, Emergency Room, and the Radiology and Ultrasound Departments are located. The second floor consists of the Operating Room, Delivery Room and Laser Treatment Center. These rooms are equipped with high standard equipments to ensure quality patient experiences. The upper level floors are designated for inpatient accommodations which include single-deluxe rooms, two-bedded rooms, four-bedded rooms and the Intensive Care unit.

We have capabilities to provide various medical treatments in Pediatrics, Cosmetic Surgery, aging, skin diseases, general diseases and beauty services.

At Srisukho Hospital, patients and their families’ wellness is our first priority. This includes offering free consultation and informing all the details of treatments to patients and their families before they make their decision. This is the reason why Srisukho has been take caring people in the Pichit and nearby provinces for over twenty years.

Furthermore, Srisukho Hospital focuses on providing exceptional patient care. In some circumstances, we also collaborate with other hospitals in the area to advance the development of medical treatments.

With this being said, patients from one generation to the next continue to put their trust in us as reflected in their motto:

" Srisukho Hospital: The Answer to all Health problems "


"ที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีสุโข"


ประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลศรีสุโข

โรงพยาบาลศรีสุโข แรกเริ่ม ชื่อ "ศรีสุโขโพลีคลินิก"

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 โดย นพ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข ศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลพิจิตร (แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, อบรมเพิ่มเติมศัลยศาสตร์สาขาเฉพาะทางต่างๆ และเข้าอบรมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ประจำปี)

และ คู่ชีวิต คือ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข (แพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเพศศึกษา)

Srisukho Hospital, formerly known as “Srisukho Polyclinic”, was established in 1987 by Dr. Pattanath Srisukho, founder of the Surgical Department at Pichit Hospital and his wife, Dr. Chanwalee Srisukho, Gynecologist.

Dr.Pattanath Srisukho earned his medical degree from the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University in general surgery. In addition, he is certified in many types of surgical specialties.

Dr.Chanwalee Srisukho has her doctoral degree from Chiang Mai University. She specializes in Obstetrics and Gynecological Health and was certified from the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. She is expertized in sex education.ติดต่อ:

0-5665-1481 ถึง 3 , 063-339-3654

0-5665-1460

LINE ID: @srisukho (มีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วย)

: Srisukho@hotmail.com, health@srisukho.com